Зајчиња

Висина 32-33 цм: 500 д и 37 цм: 550 д.


Тенко зајче, висина 32-33 цм: 450 д.                                           Глодалки, 450 д.

 

 

 

19.12.2020 12:59:42