ISARA

Подесување, носење напред
Напред, со паралелни прерамки

Напред, со вкрстени прерамки

Бочно

На грб

На грб

Дополнителна сигурност на закопчувањето

 

 

 

19.05.2017 20:02:30