Boba Classic 4gs

Boba 4gs - карактеристики
Новороденче од 3,5-4,5 кг и од 4,5-7 кг
Носење напред, без перниче (над 7 кг)
Носење на грб

Лесно закопчување на ременчето позади
Доење

Од А до Ш (сликовит приказ, видеа, совети)
 

 

 

 

 

 

 

23.10.2020 17:30:54